Home / portfolio / Huisvestingsopgave TalentStad Beroepscollege

Kenmerken
  • voortgezet onderwijs
  • revitalisatie
  • start oktober 2015
  • gereed januari 2018
Huisvestingsopgave TalentStad Beroepscollege

Bert Kampman van PentaRho is 2 dagen per week werkzaam bij Landstede Groep voor ondersteuning op het gebied van huisvesting. In die rol is hij ook betrokken geweest bij de revitalisatie van het gebouw van TalentStad Beroepscollege. Het gebouw stamt uit 1971 en had dito voorzieningen. Er moest dus heel wat gebeuren om toekomstbestendige huisvesting te kunnen realiseren.

Bert heeft ons onder andere geholpen bij de totstandkoming van het programma van eisen; een belangrijk onderdeel hiervan was de vertaling van de nieuwe profielen (BWI, PIE, MET, Z&W, D&P) in een goed ruimteprogramma. Vervolgens is het PvE doorvertaald naar een inpassingsplan. Bert maakte als adviseur deel uit van de stuur-  en projectgroep, zorgde voor de financiële bewaking en begeleide ons waar nodig. Door het (financiële) inzicht dat Bert ons bood, is het gelukt om meer wensen te realiseren met hetzelfde budget.

Bert is heel kundig als het gaat om huisvestingsvraagstukken, maar is ook in staat om een brug te bouwen tussen de wensen van de school/het team en de realisatie van het ontwerp.

Bert luistert goed en kijkt vervolgens of hij de wensen van de klant kan vertalen in een voorlopig ontwerp. Ook zorgt hij voor goede communicatie en afstemming met alle belanghebbenden.

PentaRho heeft voor Landstede Groep al meerdere projecten naar tevredenheid uitgevoerd. Ook over de kwaliteit van Bert als adviseur zijn we erg tevreden.

Update: op vrijdag 19 januari 2018 openden onderwijsminister Arie Slob en onderwijswethouder Jan Brink het vernieuwde  gebouw. Onder grote belangstelling van bestuurders, docenten en belangstellenden vanuit het bedrijfsleven werd de officiële openingshandeling verricht.