Home / portfolio / Bestuurlijk vraagstuk VCBO Lochem

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • themabijeenkomst
  • inrichting organisatie
  • start oktober 2015
  • gereed maart 2017
Bestuurlijk vraagstuk VCBO Lochem

We hebben als vereniging voor Christelijk basisonderwijs een turbulente periode achter de rug. Het nieuw benoemde bestuur vond het belangrijk om het verleden goed af te sluiten en de blik weer te richten op de toekomst.

Al snel merkten we dat we dit zonder externe hulp niet zouden kunnen. We zochten naar een bureau in de regio met onderwijskundige kennis en kwamen op aanraden van anderen terecht bij PentaRho. Gelijk in het eerste gesprek viel ons de deskundigheid en voortvarendheid op. Een duidelijke offerte gaf de doorslag. Zowel de inhoudelijke benadering als de prijs-kwaliteitsverhouding sprak ons hierin erg aan.

We zijn erg tevreden over de begeleiding van dit proces. De adviseurs van PentaRho hebben kennis van zaken, werken voortvarend en zijn bovendien erg toegankelijk.

De procesbegeleiding van PentaRho bestond uit drie fases. We zijn begonnen met het afsluiten van het verleden met alle betrokkenen. Dit hebben we gedaan in een geslaagde themabijeenkomst. Vervolgens is er een inventarisatie uitgevoerd op het gebied van bestuursstructuur, verenigingsvorm, missie/visie en belangrijke beleidspunten. PentaRho heeft ons hierbij deskundig begeleid. In fase 3 volgde de implementatie en daarvoor is eerst een startnotitie opgesteld.