Home / portfolio / Ruimtebehoefte Windesheim

Kenmerken
  • ruimtereductie
  • masterplan
  • start september 2014
  • jaarlijkse update
Ruimtebehoefte Windesheim

Wij, Hogeschool Windesheim, wilden de beschikbare ruimte gelijkmatig en rechtvaardig verdelen over onze opleidingen. Nadat we een masterplan huisvesting hadden opgesteld, was er duidelijk behoefte aan een goed onderbouwde en transparante ruimtenorm. PentaRho heeft voor ons een zeer bruikbaar model ontwikkeld.

Met het model wordt direct inzichtelijk hoeveel ruimte elke opleiding heeft, hoeveel m² ze volgend jaar nodig hebben en wat de verwachting is voor de komende 5 jaar. Ook kunnen we een doorkijk maken naar 10 en zelfs 20 jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid te sturen op de benodigde huisvesting per opleiding.

De adviseurs van PentaRho spreken dezelfde taal. Ze begrijpen de klantvraag erg goed, omdat ze veel ervaring hebben met onderwijshuisvesting.

Over zowel het model als de samenwerking met PentaRho zijn we erg te spreken. Er was direct een klik met de adviseurs. Ze handelen snel en houden zich aan de afgesproken deadlines. Bovendien kennen ze het onderwijs erg goed en spreken ze ook de taal van studenten en docenten.

Elk jaar vindt er een actualisatie plaats; ruimtebehoefte en het aantal studenten wordt afgezet tegen de beschikbare capaciteit. Op basis van deze analyse kan Windesheim sturing geven aan de inzet van haar gebouwen.