Eén van onze samenwerkingspartners, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, heeft een mooi succes behaald met het concept ‘Huren als eigenaar’ ofwel ‘bouwen zonder geld’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft namelijk aan het model een publicatie gewijd met als titel: ‘Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen’. Dit betekent dat de stichting nu werkt aan een landelijke uitrol van het concept.

De publicatie is gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO.nl stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Stichting Maatschappelijk vastgoed zet zich in voor duurzame huisvesting. Bij ‘huren als eigenaar’ stuurt u op jaarlasten in plaats van op investeringsniveau. Projecten worden weer haalbaar, zonder dat u hoeft te investeren. Wilt u meer weten over ‘bouwen zonder geld’? Penta Rho en Stichting Maatschappelijk Vastgoed hebben al vele projecten gerealiseerd met deze alternatieve vorm van financiering.