PentaRho en Stichting Maatschappelijk Vastgoed werken al jaren samen op het gebied van onderwijshuisvesting. Onlangs hebben de twee organisaties een partnerovereenkomst getekend. PentaRho is voortaan ‘preferred supplier’ bij projecten van Stichting Maatschappelijk Vastgoed als het gaat om het financieringsconcept ‘Huren als een Eigenaar’. De stichting schakelt PentaRho onder andere in voor de onderwijskundige visie, de programma’s van eisen en het projectmanagement.

Het concept ‘Huren als een Eigenaar’ staat volop in de belangstelling. Steeds meer gemeenten en schoolbesturen zijn geïnteresseerd in deze innovatieve vorm van financiering van het vastgoed nu zowel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de PO-raad, VO-raad, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten als de BNG Bank positief zijn over het concept ‘Huren als een Eigenaar’. Behalve met PentaRho heeft Stichting Maatschappelijk Vastgoed ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de BNG Bank (voor de financiering) en met Fakton (gemeentelijk vastgoed). Hierdoor is er sprake van voldoende financiële dekking en adviescapaciteit; niets staat een landelijke uitrol meer in de weg.

Duurzame en energie-neutrale schoolgebouwen binnen handbereik

Het grote verschil met de traditionele financieringsvormen is dat bij ‘Huren als een Eigenaar’ kasstromen van gemeenten en schoolbesturen worden samengebracht. De jaarlasten zijn beduidend lager, waardoor meer investeringsruimte ontstaat voor    duurzame en energie-neutrale schoolgebouwen.

Meer weten over ‘Huren als een Eigenaar’?

Vrijdag 16 juni a.s. staat Stichting Maatschappelijk Vastgoed met een stand op het jaarlijkse congres van de PO-raad om meer te vertellen over het concept. Op 6 oktober a.s. van 9.00 – 12.30 uur organiseren Stichting Maatschappelijk Vastgoed en PentaRho samen een expertmeeting voor gemeenten en schoolbesturen. Wilt u zich aanmelden voor deze expertmeeting (locatie kantoor PentaRho in Apeldoorn), klik dan hier.