Houd afspraken regelmatig tegen het licht!
Een multifunctionele accommodatie (MFA) of integraal kindcentrum (IKC) kan niet zonder goede afspraken over eigendom, beheer & exploitatie en samenwerking. Soms is het nodig de gemaakte afspraken nog eens tegen het licht te houden. Wat gaat goed en wat niet? Verloopt de samenwerking tussen de partijen zoals deze vooraf bedacht is? Zijn er ontwikkelingen, kansen of risico’s waardoor afspraken moeten worden herzien?

Om MFA’s en IKC’s te helpen bij de evaluatie van afspraken, hebben wij een aantal modules ontwikkeld; van een quickscan tot complete actualisatie van alle afspraken.

 • Quickscan
  Onze adviseurs voeren een korte analyse uit van de situatie rondom eigendom en beheer & exploitatie. Is de situatie nog up to date? Wat zijn de kansen en risico’s? U ontvangt aanbevelingen voor de toekomst.
 • Beheerplan onder de loep
  In deze module kijken we naar het beheerplan, de taken en verantwoordelijkheden en onderlinge contracten. Kleine wijzigingen worden direct doorgevoerd. U ontvangt aanbevelingen en wij geven u inzicht in (aanvullende) kansen en mogelijkheden.
 • Actualisatie
  Blijkt uit module 1 of 2 dat het huidige eigendoms-, beheers- en exploitatiemodel geactualiseerd moet worden? Op basis van de actuele situatie, uw en onze kennis en uw wensen maken we samen met alle betrokken partijen nieuwe afspraken.
 • Samenwerking
  In een drietal sessies evalueren we de samenwerking en maken een analyse van kansen, mogelijkheden, beperkingen en bedreigingen. Het resultaat is een korte rapportage inclusief aanbevelingen voor onderlinge samenwerking in de MFA of het IKC.

Meer informatie over de modules vindt u op deze webpagina.

Iedereen heeft baat bij goede en actuele afspraken
Marieke Stevering-Rutten

Samen met collega’s werkt Marieke op dit moment aan een aantal evaluaties. “In één project staat de behoefte aan meer transparantie in taken en verantwoordelijkheden centraal. In een ander geval moet er een nieuwe verdeling van taken komen, omdat één van de oorspronkelijke partijen niet langer betrokken is bij de MFA. In een derde situatie gaat het vooral om het verbeteren van de onderlinge samenwerking.”

Marieke benadrukt hoe belangrijk het is dat afspraken regelmatig tegen het licht worden gehouden. “Vooral in een tijd dat het misschien wat minder goed gaat, heeft iedereen baat bij goede en actuele afspraken. Maar houd het vooral zo simpel mogelijk!”