Combinatie onderwijskundige expertise en expertise op gebied van huisvesting levert PentaRho opdracht op

‘We hebben voor PentaRho gekozen, gezien PentaRho een sterke vertaling heeft gemaakt van de ontwikkelingen binnen onze school naar een duidelijk en herkenbaar plan van aanpak en offerte voor het Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen’, aldus mevr. C. Harink, rector openbaar lyceum De Amersfoortse Berg.

De Amersfoortse Berg is gestart met het ontwikkelen van een nieuw schoolplan. Dit leidt tot een verandering in de visie en missie waarop het huidige onderwijs van De Amersfoortse Berg is gebaseerd. Daarnaast mag de school vervangende nieuwbouw realiseren. Een uniek kans om de nieuwe visie direct te vertalen in het schoolgebouw. De ontwikkeling van het schoolplan, alsmede het traject om te komen tot nieuwe huisvesting, zal daar mede een definitieve invulling aan geven.

Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen

Om te komen tot een Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen (RF-PvE) begeleidt PentaRho openbaar lyceum De Amersfoortse Berg in Amersfoort. Het RF-PvE maakt de vertaalslag van de visie van de school naar een huisvestingsconcept en vormt het uitgangspunt voor het nieuwe schoolgebouw.

Samen met alle betrokkenen van de school (team en leerlingen) realiseren wij het schoolgebouw waarin de gebruikers de ruimte krijgen zichzelf te zijn.

De onderwijskundige expertise van PentaRho, gecombineerd met de expertise in huisvesting is een mooie combinatie.’

Meer informatie?

We stellen Programma’s van Eisen op voor scholen (primair -, voortgezet -, en beroepsonderwijs), kinderopvangorganisaties en overige maatschappelijk voorzieningen (bijvoorbeeld dorpshuizen).

Wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem contact op met een van onze adviseurs, Bert Kampman of Liza Jansen-Middag. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website.