Andere schooltijden

Andere schooltijden

Heroverweging van uw schooltijden? Kies voor een gestructureerde aanpak!

Door ontwikkelingen in de maatschappij ontstaan andere behoeften op het gebied van schooltijden. Steeds meer basisscholen stappen over naar een ander model. Er is echter veel keus qua modellen en bovendien is overstappen niet altijd eenvoudig te regelen. Het veranderen van schooltijden is een ingrijpend proces. Het is dan ook van groot belang om alle betrokkenen hierin mee te nemen.

Veel scholen lopen rond met vragen als:

  • Welke keuzemogelijkheden zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?
  • Welk model past het beste bij onze situatie?
  • Hoe krijgen we team en ouders op één lijn?
  • Wat zijn de personele en financiële consequenties?

PentaRho begeleidt uw school met een aanpak waarbij wordt stilgestaan bij het huidige model, de wensen voor de toekomst en de mogelijkheden om te veranderen. Hierbij hebben wij uiteraard géén voorkeur voor een bepaald model. Wij staan garant voor een zorgvuldig en transparant proces!

Werkgroep op schoolniveau

Tijdens het intakegesprek met de schooldirectie vragen wij u een werkgroep te formeren op schoolniveau. Veel scholen kiezen voor een werkgroep die bestaat uit zowel ouders (vaak MR-leden) als leerkrachten. In de eerste sessie met de werkgroep staan we samen stil bij de aanleiding en de doelstellingen van het traject.

Informatieverstrekking en raadpleging

Als de vraag en de verwachtingen van de school helder zijn, bereiden we een presentatie voor. Deze presentatie verzorgen we voor uw team, bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering. Ook organiseren we een informatieavond voor de ouders. Vervolgens worden de teamleden en de ouders naar hun mening gevraagd. Meestal raadpleegt de schooldirectie zelf het team tijdens een teamvergadering. Voor de ouders stelt Penta Rho een digitale ouderenquête op. Hiervoor is een format ontwikkeld dat naar uw wens is aan te passen. U ontvangt een uitgebreide rapportage van de resultaten.

Urenberekening

Naast de input vanuit het team en de ouders is er een derde gegeven dat belangrijk is om mee te nemen in de besluitvorming, namelijk de urenberekening. Op basis van de gegevens van de afgelopen jaren (schooltijden en vakantieroosters) berekenen wij verschillende scenario’s en krijgt u een overzicht van de mogelijkheden.

Besluitvorming

Op basis van de opbrengsten en de diverse bijeenkomsten kijken we samen met de werkgroep naar de mogelijkheden en bereiden we een conceptbesluit voor. De directie of het schoolbestuur neemt uiteraard de uiteindelijke beslissing, waarbij de MR instemmingsrecht heeft.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze aanpak? Wij komen graag naar u toe voor een vrijblijvende kennismaking. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 055 538 66 90 of via e-mail: rdebie@pentarho.nl.