Financiering - doordecentralisatie

Onafhankelijk advies over
doordecentralisatie

Nu schoolbesturen volgens de wet zelf belast zijn met het onderhoud van schoolgebouwen, wordt er op veel plaatsen gesproken over doordecentralisatie. De vraag is in welke situaties doordecentralisatie een goede keuze is.

En is verzelfstandiging in uw gemeente of voor uw schoolbestuur überhaupt haalbaar? Welke toekomstbestendige afspraken zijn er nodig?

Heeft u vragen op dit gebied, dan helpt PentaRho u als onafhankelijk
adviseur graag verder.

De essentie is goede onderwijshuisvesting

Doordecentralisatie is geen doel op zich, maar een middel. De essentie is dat er goede en betaalbare huisvesting is voor de leerlingen. Daar zijn gemeenten en schoolbesturen het vaak helemaal over eens. Wanneer het de gemeente en het schoolbestuur vervolgens lukt een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting te ontwikkelen en een meerjarenplanning met elkaar af te spreken, dan is dat een belangrijke eerste stap. U bent het immers eens over de te maken keuzes, onafhankelijk van welke partij het geld beheert.

Doordecentralisatie; een goed idee?

Is doordecentralisatie voor u als schoolbestuur c.q. gemeente aantrekkelijk? Welke gebouwen zijn er en welke investeringen vragen deze gebouwen de komende jaren? De adviseurs van PentaRho verzamelen voor u de gegevens die nodig zijn om tot een goed besluit te komen.

Doordecentralisatie is maatwerk. Gemeente en schoolbestuur bepalen zelf de exacte afspraken. U kunt rekenen op onze deskundigheid en betrokkenheid om gezamenlijk te komen tot de juiste keuzes voor de toekomst.

Doordecentralisatie op projectniveau

Volledige doordecentralisatie vergt overeenstemming van alle betrokken schoolbesturen en de gemeente. Dat is lang niet altijd haalbaar. Wanneer de visies te ver uiteenlopen, kunt u overwegen om als enig schoolbestuur afspraken te maken over doordecentralisatie. Vaak doet deze vraag zich voor wanneer 1 of 2 projecten gerealiseerd of gerenoveerd moeten worden. Overweeg in dat geval zeker de bewezen mogelijkheden van alternatieve financiering oftewel ‘Huren als een Eigenaar’.

Wilt u weten of doordecentralisatie voor u een goede keuze is? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.