Huisvesting - beheer & exploitatie

Samen werken = samenwerken

Een multifunctionele accommodatie of IKC is vaak gebouwd met als doel synergie te ontwikkelen tussen de samenwonende partijen. Zij kunnen gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en/of voordeel behalen door elkaars nabijheid.

Na een aantal jaren is het goed om deze samenwerking te evalueren.
Hoe verloopt de samenwerking nu echt? Waar loop je tegen aan? In een drietal sessies wordt de samenwerking onderzocht op kansen & mogelijkheden en beperkingen & bedreigingen.

Het resultaat is een korte rapportage waarmee inzicht wordt gegeven in
hoe de samenwerking verloopt en welke kansen er zijn om de
samenwerking te versterken.
Deze module kan met of zonder de modules ‘quickscan’ en ‘beheerplan onder de loep’ worden afgenomen.

Evaluatie-aspecten

Kiest u voor deze module dan wordt de samenwerking geëvalueerd. Daarbij kijken wij naar de beoogde inhoud, het doel en de synergie in relatie tot de werkelijke samenwerking. De mate waarin de uitvoering in de praktijk overeenkomt met de oorspronkelijke visie op samenwerking wordt inzichtelijk gemaakt met een visiethermometer. Indien er grote verschillen blijken te zijn, worden er aanbevelingen gedaan om de visie aan te passen dan wel de samenwerking te verbeteren.

Tevens wordt er een korte analyse gemaakt van de relatie met de omgeving (betrokkenheid, samenwerking met andere partijen, het sociaal profiel) en de landelijke of regionale ontwikkelingen (zoals transities sociaal domein, intensievere samenwerkingsvormen, krimp).

Op basis van een drietal sessies met de samenwerkende partijen en een inventarisatie en analyse van relevante stukken, stellen wij vervolgens een korte rapportage inclusief aanbevelingen voor u op.

Maatwerk is altijd mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.