Samenwerkingspartners

Het beste resultaat door samenwerking

PentaRho werkt samen met andere partijen om voor u het beste resultaat te behalen. Met enige regelmaat huren wij specifieke knowhow in. Zowel bij bureaus als bij zelfstandige professionals.

Op het terrein van financieringstrajecten werken we samen met Stichting Maatschappelijk Vastgoed.  Deze stichting zet zich in voor duurzame huisvesting en werkt met het model ‘Huren als Eigenaar’ ofwel ‘Bouwen zonder geld’.

In nauwe samenwerking met het arbeidsmarktplatform PO adviseren we over regionale samenwerking en vervullen de rol van procesbegeleider leerlingendaling.

Ook zijn wij lid van LVO-onderwijs (landelijke vereniging onderwijsadviseurs).

Stichting  Maatschappelijk Vastgoed

Arbeidsmarktplatform po

LVO-onderwijs