Home / portfolio / IHP gemeente Zaltbommel

Kenmerken
  • MJOP
  • Investeringsplan
  • BENG
  • start maart 2017
  • gereed oktober 2017
IHP gemeente Zaltbommel

Onze gemeente heeft samen met buurgemeente Maasdriel PentaRho de opdracht gegeven een Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018-2032 op te stellen.

In beide gemeenten was Marieke Stevering-Rutten al betrokken als procesbegeleider leerlingendaling. We zijn blij dat we PentaRho gevraagd hebben ook het IHP op te stellen, zodat alles geïntegreerd plaats kon vinden.

De samenwerking met PentaRho ervaren we als heel positief. De adviseurs zijn prettig in de omgang en staan open voor ideeën en vragen. Het proces is ook heel zorgvuldig uitgevoerd.

Zo heeft PentaRho een startbijeenkomst georganiseerd met de raad en de schoolbesturen en deze helemaal vormgegeven. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in het IHP, zodat het IHP ook voor iedereen herkenbaar is.

Voor mij is wel duidelijk; als we binnen de gemeente Zaltbommel ergens mee zitten, weet ik PentaRho te vinden.

Ondanks de vele verschillende stromingen heeft PentaRho goede contacten met de 13 schoolbesturen in onze regio. Marieke heeft het voor elkaar gekregen dat schoolbesturen écht met elkaar in gesprek zijn gegaan en bij elkaar in de keuken gekeken hebben. Er zijn op enkele plekken dan ook hele mooie samenwerkingen ontstaan.

Het IHP is een rapport waar wij als gemeente en schoolbesturen op terug kunnen vallen. We hebben inmiddels een aanzet gemaakt om onderdelen verder uit te gaan werken.

Benieuwd naar onze werkwijze? Kijk dan eens op deze pagina.