Home / portfolio / Verbouwing Kindcentrum Oranje Nassau

Kenmerken
  • kindcentrum
  • verbouw
  • Programma van Eisen
  • Projectmanagement
  • start april 2017
  • gereed januari 2019
Verbouwing Kindcentrum Oranje Nassau

Het karakteristieke gebouw van onze school dateert uit 1953. Vorig jaar kwam er geld voor renovatie beschikbaar en zijn we met verschillende kandidaten voor het bouwprojectmanagement in gesprek gegaan. PentaRho heeft een heel overtuigend verhaal gehouden over haar werkwijze en in combinatie met de goede prijs was dit voor ons doorslaggevend.

Over de samenwerking zijn we ontzettend tevreden. PentaRho is multidisciplinair. Ze kijken niet alleen naar het bouwkundige stuk, maar starten met de onderwijsvisie.

In gesprekken met het team, ouders en kinderen is gekeken wat voor school we willen zijn. Op basis daarvan is het Programma van Eisen opgesteld.

Dankzij PentaRho is het renovatieproces van onze school van begin tot eind soepel verlopen.

Het bouwprojectmanagement is door Teun Schippers op heel prettige wijze uitgevoerd. Hij heeft behalve verstand van bouwkundige zaken ook veel inzicht in financiën. Teun zorgt tot drie cijfers achter de komma dat alles goed in orde komt en spreekt als het nodig is partijen aan op gemaakte afspraken.

Met het resultaat zijn we ongelofelijk blij! Het gebouw heeft een open karakter met veel zichtlijnen en verrassende wendingen.