Home / portfolio / Programma van Eisen De Amersfoortse Berg

Kenmerken
  • voortgezet onderwijs
  • Programma’s van eisen
  • start mei 2019
  • afgerond maart 2020
Programma van Eisen De Amersfoortse Berg

De Amersfoortse Berg is een openbare school voor havo en vwo in Amersfoort-Zuid. Voor het te ontwikkelen nieuwe gebouw schakelden ze PentaRho in voor het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen.

‘Parallel aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw hebben we een nieuw schoolplan ontwikkeld, gericht op het onderwijs van de toekomst. We hebben gewerkt aan een duidelijke visie en doelstellingen voor ons onderwijs en deze door vertaald naar de wensen voor een nieuw gebouw’, aldus rector Carlijn Harink. ‘Eigenlijk fungeert de nieuwbouw als een vliegwiel voor de onderwijsontwikkeling en andersom. Dat was soms complex, maar tegelijkertijd ook heel waardevol om dit samen op te laten lopen. De ondersteuning van PentaRho hierbij was erg prettig.’

PentaRho legt sterk de verbinding tussen het onderwijskundige vraagstuk en de eisen aan een gebouw!

‘Adviseurs Liza en Bert pakken heel duidelijk de regie. Ze monitoren het proces en begeleiden de werkgroepen en de stuurgroep. Ze denken heel goed mee om te zorgen dat je steeds een stap verder komt. Liza op de onderwijsinhoudelijke kant, en Bert vooral op de huisvestingskant. Samen brengen ze veel kennis mee hoe je een onderwijsvisie vertaald in de ruimtes in een schoolgebouw. De manier waarop het proces samen met PentaRho is doorlopen, bepaalt mede dat er veel draagvlak is voor de nieuwe ontwikkelingen in de school en het gebouw.’

Bij dit project zijn zowel het programma als de uitganspunten van het nieuwe schoolplan door Björn Schoeberichts vertaald naar een virtuele omgeving, zodat het onderwijs van de toekomst alvast een beeld kreeg. Het betreft hier een impressie van de omvang van de ruimtes (en geen ontwerp). Zelf door de ruimtes lopen? Klink dan op deze link.