Home / portfolio / Analyse doordecentralisatie scholen St. Flore en De Blauwe Loper

Kenmerken
  • advies bouwprogramma
  • analyse risico’s
  • start december 2015
  • gereed april 2016
Analyse doordecentralisatie scholen St. Flore en De Blauwe Loper

De gemeente Heerhugowaard wil het eigendom van schoolgebouwen doordecentraliseren naar de schoolbesturen. De schoolbesturen Stichting Flore en De Blauwe Loper hebben PentaRho gevraagd een second opinion te doen.

Bert Kampman van PentaRho heeft met behulp van de tool ‘Plen in plan’ een langjarige doorrekening (40-60 jaar) per pand gemaakt. Deze scenariotool brengt alles goed in beeld. Je ziet direct wat er gebeurt als je bepaalde variabelen aanpast. De risico’s en aandachtspunten zijn nu heel helder. Het gaat om veel geld. Nu kunnen we daarover weloverwogen besluiten nemen.

PentaRho snapt de wereld van het onderwijs en heeft de juiste expertise in huis.

Als organisatie heb je veel specialismen in huis, maar op onderdelen is verdieping nodig. Wij willen dan om tafel met mensen die de dynamiek van het primair onderwijs snappen. En die weten hoe de relaties liggen. Intern, maar ook met bijvoorbeeld gemeenten. Zulke topspecialisten werken bij PentaRho. Bovendien is PentaRho bereid om kennis en ervaring uit het land te delen. Daar kan elk schoolbestuur van profiteren.