Home / portfolio / Huisvesting vier basisscholen Loosdrecht

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • kinderdagopvang, peuteropvang
  • buitenschoolse opvang
  • start februari 2016
  • gereed september 2017
Huisvesting vier basisscholen Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft in de kern Loosdrecht te maken met een snel toenemende leegstand van schoolgebouwen. In dat kader hebben wij PentaRho gevraagd een scenario-onderzoek te doen naar de huisvesting van vier basisscholen.

Bij aanvang van het traject lagen er 12 scenario’s. Het is de adviseurs van PentaRho gelukt om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Er ligt nu voor beide schoolbesturen één voorkeursscenario, waar zowel de schoolbesturen, de woningbouwvereniging als de kinderopvangorganisatie achterstaan. Ook het college staat achter de plannen. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit.

De adviseurs van PentaRho staan neutraal tussen de partijen en hebben het voor elkaar gekregen om alle betrokkenen op één lijn te krijgen.

De adviseurs van PentaRho zijn heel zorgvuldig te werk gegaan. Ze zijn inhoudelijk goed op de hoogte van actuele wetgeving, financiën etc.  Bovendien zijn ze makkelijk benaderbaar als er vragen zijn. Kortom; we zijn erg tevreden over de wijze waarop Penta Rho deze opdracht heeft uitgevoerd.

Klik hier voor het artikel ‘Krimp op Scholen’ uit de Wijdemeerse webkrant van 14 juni 2017 over ‘Huisvesting scholen Nieuw-Loosdracht en ‘Visie op kleine scholen’.