Home / portfolio / Herontwikkeling sporthal De Werft

Kenmerken
  • sportaccommodatie
  • nieuwbouw
  • start juni 2015
  • gereed september 2018
Herontwikkeling sporthal De Werft

De Werft is een multifunctioneel gebouw in het centrum van Kaatsheuvel. Een belangrijk onderdeel van het gebouw is de sportfunctie. Het gebouw stamt echter uit de jaren ’70; sporthal en sportzaal voldoen dan ook niet meer aan de eisen van deze tijd. We hebben als gemeente Loop op Zand PentaRho gevraagd ons te ondersteunen bij de realisatie van een toekomstbestendige sportaccommodatie.

Er is een scenario-analyse uitgevoerd, waarbij een aantal varianten van (gedeeltelijke) renovatie tot complete nieuwbouw helemaal doorgerekend is. Op basis van de gestelde kaders en randvoorwaarden is de keuze gevallen op nieuwbouw van de binnensportaccommodatie en sloop van het bestaande gebouw. Alle betrokkenen zijn door PentaRho direct vanaf het begin meegenomen in het proces. Er is constructief overleg gevoerd met alle sportverenigingen. Om de wensen te inventariseren, maar ook om ervoor te zorgen dat de sportaccommodatie straks exploitatietechnisch goed kan draaien.

PentaRho heeft een belangrijke rol gespeeld in het exploitatietechnisch goed op orde brengen van de nieuw te bouwen sportaccommodatie.

PentaRho heeft duidelijk veel ervaring op dit gebied en ze kunnen bogen op een breed netwerk. Hier hebben wij als gemeente van kunnen profiteren. Bovendien kunnen de adviseurs goed omgaan met politieke gevoeligheden. Ook komen ze met bruikbare tips en innovatieve oplossingen, waardoor de ruimtes goed gebruikt kunnen worden.

Update: artikel Brabants Dagblad, nieuwe sporthal in Kaatsheuvel geopend