Home / portfolio / Duurzame inzetbaarheid Herman Broerenstichting

Kenmerken
  • speciaal onderwijs
  • duurzame inzetbaarheid
  • personeelsbeleid
  • start maart 2016
  • gereed januari 2017
Duurzame inzetbaarheid Herman Broerenstichting

In onze organisatie bestaat een kwart van het personeelsbestand uit 50-plussers. Met behulp van de ESF subsidie ‘duurzame inzetbaarheid’ willen we inzicht krijgen  hoe het personeelsbeleid aangepast kan worden, zodat medewerkers van vijftig jaar en ouder kunnen blijven voldoen aan de gestelde functie-eisen en daarmee duurzaam inzetbaar blijven.  Hierover zijn we met een aantal bureaus in gesprek gegaan.

De keuze viel op PentaRho, omdat zij goed zijn ingewerkt in het onderwijs, maar vooral omdat ze kiezen voor een aanpak op maat. Helemaal afgestemd op onze organisatie, onze vraag en onze eisen. Terwijl we van verschillende andere bureaus een standaardverhaal over duurzame inzetbaarheid kregen.

PentaRho koos als enige bureau voor een aanpak op maat voor ons project over duurzame inzetbaarheid.

Het project bestaat uit een kwalitatief onderzoek met medewerkers en een scan van het personeelsbeleid. Er is een uitgebreide presentatie over duurzame inzetbaarheid gehouden en medewerkers hebben een digitale enquête ingevuld. Inmiddels is de eerste tussenrapportage gepresenteerd. Er volgen nog gesprekken en twee groepssessies.