Home / portfolio / Begeleiding realisatie huiskamerunit Reestoeverschool

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • oplossingscenario’s
  • werkbaar plan huiskamerunit
  • start december 2015
  • gereed september 2016
Begeleiding realisatie huiskamerunit Reestoeverschool

Jaren geleden zijn wij als samenwerkingsverband gestart met een gezamenlijke tussenvoorziening, de huiskamer genaamd. Een groot deel van de leerlingen gaat binnen een half jaar terug naar de reguliere basisschool. Een aantal blijft echter langer in de huiskamer dan gewenst. PentaRho heeft ons begeleid bij het vinden van een oplossing voor deze groep kinderen, in de vorm van een huiskamerunit.

De adviseurs van PentaRho hebben zowel een beleidsmatig als inhoudelijk sterke bijdrage geleverd aan onze plannen voor een nieuwe tussenvoorziening.

Erg prettig is dat we meeprofiteren van alle praktijkervaring die de adviseurs van PentaRho hebben. Je kunt het wiel zelf uitvinden, maar je kunt ook gebruik maken van good practices. De adviseurs van Penta Rho delen informatie uit het land altijd graag met ons. Die ervaringen nemen wij weer mee in onze plannen.

Ook de samenwerking verliep erg soepel. We waren snel vertrouwd met elkaar en wisten wat we aan elkaar hadden. PentaRho begrijpt heel goed dat het altijd om het kind gaat. Als samenwerkingsverband willen we dat alle kinderen naar school gaan en we zijn er dan ook trots op dat er geen leerlingen thuis zitten.