Home / portfolio / Nieuwbouw sportaccommodatie De Hoenderloo Groep

Kenmerken
  • sport
  • nieuwbouw
  • bouwprojectmanagement
  • start februari 2015
  • gereed december 2016
Nieuwbouw sportaccommodatie De Hoenderloo Groep

Op het terrein van de Hoenderloo Groep in Hoenderloo is in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nieuwe sportaccommodatie gebouwd. Vlak nadat het programma van eisen met de gebruikers is gemaakt, is Penta Rho aangeschoven als ondersteuning voor het bouwprojectmanagement.

In de voorbereiding heeft PentaRho veel werk verzet. Ze bewaakten het programma van eisen en de beheersaspecten zoals geld, organisatie, tijd en kwaliteit. Ze hebben de projectgroepvergaderingen voorgezeten, de uitgangspunten opgesteld en de aanbesteding en het onderhandelingstraject met de aannemer uitgevoerd. Ook leverden ze de juiste informatie voor de voortgangsrapportages ten behoeve van de stuurgroep.

PentaRho was tijdens de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het bouwtoezicht en de directievoering. Ze waren voorzitter van de bouwvergaderingen en zorgden voor de verslaglegging. Een sterk punt is dat de adviseur van PentaRho de vragen van de aannemer vlot aan mij terugkoppelde, zodat er geen vertraging optrad. Hij bewaakte de planning erg goed en communiceerde helder.
Ook zat PentaRho boven op het werk om meerwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Ze zochten proactief mee naar alternatieven of mogelijkheden voor minderwerk. Ik vind dat ze dat erg goed gedaan hebben.

PentaRho heeft uitstekend werk verricht in hun ondersteuning van het bouwprojectmanagement.

Het project is binnen het budget opgeleverd en heeft een hoog kwaliteitsniveau.