Home / portfolio / Toekomstgericht onderwijs Boxmeer

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • drie schoolbesturen
  • samenwerking
  • start maart 2014
  • gereed mei 2015
Toekomstgericht onderwijs Boxmeer

In de kern Boxmeer zijn drie schoolbesturen voor primair onderwijs actief op zes locaties. In verband met de bevolkingskrimp staat het bestaansrecht van scholen onder druk. PentaRho is ingeschakeld om het proces te begeleiden en het aantal basisscholen in overeenstemming te brengen met het aantal kinderen.

Het was best een lastig proces. Vanuit algemeen belang moet er iets gebeuren, maar dan moet je als schoolbestuur soms je eigen belang aan de kant schuiven. Uiteindelijk zijn we er heel goed uitgekomen. We gaan nu van zes scholen op vijf locaties naar drie scholen op drie locaties. Op deze drie locaties wordt ook peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Kinderopvang van 0 tot 2 jaar wordt centraal aangeboden.

PentaRho heeft ons uitstekend ondersteund bij het maken van duurzame en toekomstgerichte keuzes voor het primair onderwijs in Boxmeer.

Marieke Stevering van PentaRho heeft ons in dit proces van samenwerking buitengewoon goed ondersteund. Behalve voorzitter van de formele vergaderingen, zorgde ze voor de verslaglegging en bewaakte ze de vervolgafspraken.