Home / portfolio / Ondersteuning op huisvestingsgebied en facilitair gebied

Kenmerken
  • voortgezet onderwijs
  • facilitair en huisvesting
  • optimale dienstverlening
  • start augustus 2015
  • lopend project
Ondersteuning op huisvestingsgebied en facilitair gebied

“PentaRho is voor ons een betrouwbare en betrokken partner met kennis van zaken. Als Veluwse Onderwijsgroep hebben we een flink aantal schoolgebouwen. Voor ons is het prettig dat PentaRho breed kan adviseren, zowel op strategisch als operationeel gebied.

Zo is ziekte op onze afdeling Facilitair Beheer door PentaRho opgelost via detachering. De werkzaamheden zijn snel en goed opgepakt. Ook ondersteunt PentaRho de Veluwse Onderwijsgroep bij het maken van langetermijnplannen als het gaat om huisvesting en investeringen.

Verder voeren ze diverse projectwerkzaamheden uit, zoals een herinrichtingsplan voor één van onze scholen.”

Het is erg prettig dat we gebruik kunnen maken van verschillende expertises binnen één bureau. De samenwerking verloopt iedere keer prima. De adviseurs handelen adequaat en het contact is plezierig.