Voor de Veluwse Onderwijsgroep is PentaRho al jaren een betrouwbare en betrokken partner. Zo ook voor de bouwbegeleiding van de vervangende nieuwbouw van het Veluws College in Twello. Uit de verschillende aanbiedingen kwam PentaRho krachtig naar voren. De prijs/kwaliteit verhouding is prima. En omdat we goede ervaringen hebben met de adviseurs, was de keuze snel gemaakt. Wij zijn bedreven in onderwijs, niet in bouwen. Het is essentieel dat je een partner hebt die kennis van zaken heeft, die helder aangeeft…

MFA Lemstervaart biedt sinds februari 2017 onderdak aan een openbare basisschool, een wijkvereniging en een peuterspeelzaal. Als gemeente kijken we erg tevreden terug op de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie, waarin PentaRho een veelomvattende rol heeft gehad. Zowel gedurende het voortraject als tijdens de realisatie van het gebouw hebben de adviseurs van PentaRho ons ondersteund. Ze hebben o.a. een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, het programma van eisen opgesteld en ons bijgestaan bij de architectenselectie. Tijdens de bouw heeft PentaRho het volledige bouwprojectmanagement…

Op het terrein van de Hoenderloo Groep in Hoenderloo is in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nieuwe sportaccommodatie gebouwd. Vlak nadat het programma van eisen met de gebruikers is gemaakt, is Penta Rho aangeschoven als ondersteuning voor het bouwprojectmanagement. In de voorbereiding heeft PentaRho veel werk verzet. Ze bewaakten het programma van eisen en de beheersaspecten zoals geld, organisatie, tijd en kwaliteit. Ze hebben de projectgroepvergaderingen voorgezeten, de uitgangspunten opgesteld en de aanbesteding en het onderhandelingstraject met de aannemer…

Basisschool de Bergse Zonnebloem in Rotterdam heeft een flinke verbouwing achter de rug. Behalve asbestsanering en funderingsherstel is ook een uitbreiding uitgevoerd. Het eindresultaat is prachtig geworden! De combinatie van binnen- en buitenruimte is schitterend. Ook zijn we erg trots op de multifunctionaliteit die is gerealiseerd. PentaRho is een plezierige partner, die wij inschakelen als we binnen de eigen organisatie handen tekort komen of bepaalde expertise nodig hebben. Het was wel een project met flinke hobbels. In 2012 is al…

De Westermarskoalle is na de grondige verbouwing precies zo geworden als we het graag wilden hebben. De school past weer prima bij onze visie. PentaRho heeft ons begeleid van schetsontwerp tot en met realisatie. Ze hebben daarbij gedurende het hele proces voortdurend gekeken naar wat wij als school nodig hebben en wat voor ons belangrijk is. PentaRho kijkt steeds naar wat er wél mogelijk is in plaats van wat niet kan of niet binnen het budget past. Ze denken echt…

Voor onze stichting Archipel Primair heeft PentaRho de aanbesteding en de ontwerp- en realisatiefase van de vervangende nieuwbouw van OBS De Bongerd en dorpshuis D’Olde Schole in Terwolde begeleidt. PentaRho was verantwoordelijk voor het gehele proces- en projectmanagement tot en met de oplevering van het gebouw. De ondersteuning van PentaRho hebben we als erg plezierig ervaren. De adviseurs voelen heel goed aan wat voor ons belangrijk is en denken overal in mee. Ze bereiden besluiten ook altijd goed voor, waardoor…

Ons schoolgebouw is volledig verbouwd en gerenoveerd, terwijl al die tijd het onderwijs gewoon is doorgegaan. Het was dan ook logistiek en organisatorisch een flinke uitdaging, zowel voor de leerlingen en de medewerkers als voor de bouwers. De adviseurs van PentaRho hebben ons vanaf de planvorming tot aan de realisatie met raad en daad bijgestaan. Ze werken vakkundig en zijn zeer toegankelijk. Als onderwijsorganisatie mis je bij zo’n grootschalige verbouwing de benodigde expertise. De adviseurs van PentaRho waren te allen…

Sinds 2014 is onze school, het Wolfert College in Rotterdam, gehuisvest in een volledig gerenoveerd kantoorpand. In twee jaar tijd is dit imposante gebouw uit 1939 omgetoverd tot een eigentijds schoolgebouw. PentaRho heeft enorm geknokt voor onze school en daar hebben we nu nog elk moment plezier van. Voordat PentaRho in beeld kwam, waren we al zeker een jaar bezig met het plan. Er lag een ontwerp, maar steeds werden de plannen weer bijgesteld. Ook was er weinig inzage in…

Het Kristal was een ambitieus project en is tot op heden een uniek gebouw, waarin primair onderwijs, speciaal onderwijs inclusief speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen, een revalidatiecentrum en reguliere kinderopvang gehuisvest is. Ook is voorzien in een therapiebad en een ruimte voor sport. In combinatie met de woningcorporatie zijn ook 100 woningen, diverse zorgwoningen voor verschillende doelgroepen, een parkeergarage, een gezondheidscentrum, restaurant en een winkelruimte gerealiseerd. In het project…

Het Hooghuis in Oss heeft samen met PentaRho een bijzonder schoolgebouw ontwikkeld op een unieke locatie. Het schoolgebouw vormt de vierde tribune van het stadion van FC Oss. Het stadion was namelijk niet afgebouwd in verband met geldgebrek en zo ontstond het idee om hier een school te bouwen. Uit dit eerste idee is in samenspraak met de gemeente en verschillende maatschappelijke en commerciële partners uit onderwijs, welzijn en sport uiteindelijk een totaalconcept ontstaan: Talentencampus Oss. Met als doel kruisbestuiving…