Bestuurlijke samenwerking blijkt steeds vaker hét antwoord op dalende leerlingenaantallen. Dat bewijst ook Personeelscluster Oost Nederland, een samenwerkingsverband van 35 schoolbesturen. Met het project ‘PON in beweging’ slaagde PON erin gedwongen ontslagen te voorkomen en mensen in beweging te krijgen én te laten werken aan loopbaanperspectief. Op donderdag 26 januari organiseerde PON een congres ‘Loopbaanperspectief in het primair onderwijs’ voor directeuren, bestuurders en beleidsmakers.

Oplossing voor boventalligheid

Penta Rho-adviseur Fred Ruijling stond aan de wieg van het project ‘Pon in beweging’ en fungeerde 5 jaar lang als projectleider. ‘Toen Oost-Nederland ruim 5 jaar geleden geconfronteerd werd met krimp, moest een oplossing gevonden worden voor de boventalligheid in het primair onderwijs’, aldus Fred. ‘De besturen aangesloten bij PON wilden gedwongen ontslagen voorkomen en hebben daarom het project ‘in beweging’ omarmt. ‘In beweging’ gaat uit van vrijwillige mobiliteit tussen de scholen, het bij voorrang overnemen van personeel van elkaar en het voeren van werkgelegenheidsbeleid. Ook zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over de werkgelegenheid.’

Onder leiding van Fred heeft het project een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Lag het accent in het begin vooral op behoud van werkgelegenheid, gaandeweg is loopbaanperspectief voor alle medewerkers ook een belangrijk aspect geworden.

Resultaten ‘in beweging’

PON organiseerde het congres om aan bestuurders, directeuren en beleidsmakers in het PO te laten zien dat samenwerken tussen besturen loont. En dat het project ‘Pon in beweging’ goed gewerkt heeft. Zowel Fred als Penta Rho-adviseur Hans te Lindert hadden een rol tijdens het congres. Fred verzorgde een workshop over de cao PO van de toekomst. In die workshop wisselde hij met de deelnemers van gedachten over hoe de cao PO er in de toekomst uit kan zien. Hans te Lindert praatte op het podium mee over de resultaten van ‘PON in beweging’; het project dat hij als basisschooldirecteur van dichtbij heeft ervaren.