Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. Ook de komende jaren zet volgens de bevolkingsprognoses de krimp in Nederland op grote schaal door. Niet alleen in de bekende krimpgebieden in het zuiden en noorden, maar ook in meer gemeenten in het midden van het land en in het Groene Hart.

Samenwerken is het antwoord

Onlangs zijn de projecten uit de laatste trance van de regeling ‘bijzondere bekostiging procesbegeleiding leerlingendaling’ van start gegaan. In 18 regio’s fungeert Penta Rho als procesbegeleider van schoolbesturen en gemeenten die willen werken aan toekomstbestendig onderwijs voor alle kinderen in de regio. Uit onze ervaringen blijkt dat samenwerking, in welke vorm dan ook, hét antwoord is op dalende leerlingenaantallen.

Op vrijdag 23 juni organiseren wij een expertmeeting over het thema leerlingendaling. Na het bijwonen van deze expertmeeting weet u:

  • hoe naar verwachting de leerlingontwikkeling er in Nederland in het PO en VO uit zal zien;
  • wat de belangrijkste succesfactoren zijn van een regionale aanpak;
  • wat de verschillende rollen zijn van de schoolbesturen en gemeenten;
  • waarom ‘niets doen’ meestal geen optie is.

Expertmeeting leerlingendaling
voor gemeenten en bestuurders/directieleden in het PO en VO
vrijdag 23 juni 2017
09.00 – 12.30 uur (aansluitend lunch)
kantoor PentaRho Apeldoorn

Aanmelden

Wilt u de expertmeeting over leerlingendaling bijwonen? Vul dan het interesseformulier in of stuur een mailtje naar info@pentarho.nl.

In deze whitepaper leest u meer over de acht lessen die wij geleerd hebben uit de procesbegeleiding leerlingendaling en over de (grote) uitdagingen waar de schoolbesturen voor staan.


PentaRho organiseert regelmatig expertmeetings
Penta Rho organiseert expertmeetings over huisvesting, organisatievraagstukken en/of financiën. U kunt kosteloos deelnemen. Tijdens onze expertmeetings krijgt u de ruimte om:

  • actuele kennis op te doen;
  • praktijkervaringen te delen;
  • dilemma’s te bespreken;
  • samen op te trekken en te ontwikkelen;
  • te netwerken.