Onderwijs en kinderopvang moeten bij IKC-ontwikkeling meer gelijkwaardige partners zijn. Dat is de belangrijkste conclusie uit de expertmeeting IKC-ontwikkeling, georganiseerd door PentaRho. 

Deelnemers uit zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen spraken tijdens de expertmeeting ‘ruimte om te zijn in IKC’s’ met elkaar over de inhoudelijke en zakelijke kant van IKC-ontwikkeling. Het belang van visieontwikkeling, vormen van samenwerking en de laatste trends en ontwikkelingen kwamen aan bod. Een inspirerende meeting, zo reageerden de deelnemers.

Kwaliteiten benutten

De vraag om een IKC begint vaak bij het schoolbestuur. In de praktijk betekent dit vaak dat de school leading is en de kinderopvangorganisatie aansluit. PentaRho pleit – ook tijdens de gehouden bijeenkomst – voor een meer gelijkwaardige rol.

Scholen kunnen nog veel meer gebruik maken van alle kennis die bij een kinderopvangorganisatie aanwezig is. Aan de andere kant zou de kinderopvang haar rol meer moeten opeisen en laten zien welke expertise ze allemaal in huis heeft,’ aldus adviseur Carolien van der Velden.

In een situatie dat de school een leidende rol heeft, is het vaak de schooldirecteur die ‘automatisch’ IKC-directeur wordt. PentaRho is voorstander van een sterk managementteam: de schooldirecteur en de manager kinderopvang die samen het IKC aansturen. Bij deze opzet worden in de praktijk elkaars kwaliteiten het beste benut.

Het beste voor kinderen

Het belang van visieontwikkeling liep als een rode draad door de expertmeeting heen.

‘Een IKC beginnen omdat ‘iedereen’ het doet, is geen goed idee. Denk kritisch na waarom je een IKC wilt en wat het beste is voor de kinderen in de wijk. Vooral in achterstandswijken biedt een IKC meer kansen voor gezinnen en de ontwikkeling van kinderen.’

Combinatiefuncties

Volgens PentaRho liggen er voor zowel onderwijsinstellingen als kinderopvangorganisaties kansen om in een IKC de gevolgen van (dreigende) personeelstekorten en de Wet IKK te beperken.

‘In een IKC kun je voor pedagogisch medewerkers aantrekkelijke banen creëren, in combinatiefuncties met het onderwijs. De hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker/coach kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het onderwijs.’

Ondernemerschap

De zakelijke kant kan de inhoud echter flink in de weg staan. Verschillende cao’s, publiek en privaat geld, gemeentes die worstelen met de financiering van de huisvesting van kinderopvang in een IKC, juridische en culturele verschillen tussen onderwijs en kinderopvang. Hobbels zijn er genoeg, maar PentaRho is positief gestemd.

‘Onderwijs en kinderopvang moeten het samen oplossen. Dat lukt als partijen vanuit ondernemerschap samen kijken waar de ruimte is in de wet om het te regelen. Daar zijn al hele mooie voorbeelden van in het land. Ons advies: ga als gelijkwaardige partners op zoek naar wat er wél mogelijk is.’

PentaRho ondersteunt onderwijs- en kinderopvangorganisaties in de zoektocht naar de mogelijkheden voor een succesvol IKC. De onlangs gepubliceerde handreiking over het toepassen van de btw-afdracht, vanuit het ministerie van Sociale Zaken, zien we als een stap in de goede richting; het geeft inzicht in de mogelijkheden voor het onderwijs en de kinderopvang om van elkaars kwaliteiten gebruik te maken zonder dat dit kostenverhogend werkt. Daarnaast heeft het Waarborgfonds Kinderopvang een bruikbaar schema opgesteld, waarbij de financieringsmogelijkheden voor het kinderopvangdeel (in IKC’s) in beeld zijn gebracht.

Wilt u meer informatie of kennismaken met onze adviseurs? Neem dan contact met ons op.