Rekenmodel realiseert haalbaarheid huisvestingsplannen

PentaRho heeft een rekenmodel ontwikkeld voor gemeenten, schoolbesturen en overige organisaties die hun huisvesting voor langere termijn goed op orde willen hebben.

Het rekenmodel geeft financieel-economisch inzicht in de huidige situatie en biedt uitzicht op het gebouwenbestand met de bijbehorende planning en kosten. Deze uitkomsten zijn te gebruiken bij het doorberekenen van verschillende scenario’s. Hiermee kom je in controle.

  • Door ‘harde’ cijfers zoals leerlingen-/kindprognoses, capaciteit, exploitatiegegevens en boekwaardes in te voeren, maakt het model onder andere per object (bijvoorbeeld schoolgebouw) inzichtelijk wat de investeringen, kostprijs per m2 en bezetting per gebouw zijn. Deze output wordt ineengezet in een planning voor de komende decennia.
  • Een model kan ook gebruikt worden om te bepalen hoe een bepaalde financiële doelstelling zoals een maximaal bedrag per m2 of per leerling/kind, behaald kan worden.
  • Het model wordt vaak gebruikt om een businesscase op te stellen voor een Integraal of Strategisch Huisvestingsplan.
  • Het model biedt ook de mogelijkheid om de financiële grondslag voor een doordecentralisatie te berekenen.

Het model laat de kasstromen, voor een langere periode van de vastgoedportefeuille, goed in beeld zien!

Bij één van onze opdrachtgevers is het rekenmodel door een financieel expert geanalyseerd, waaruit is gebleken dat het een goed, betrouwbaar en verzorgd rekenmodel betaamt.

Meer informatie

Bezoek onze pagina voor meer informatie over het rekenmodel. Wilt u het rekenmodel met onze adviseur bespreken, neem dan contact op met Bert Kampman.