Rekenmodel realiseert haalbaarheid huisvestingsplannen

PentaRho heeft een rekenmodel ontwikkeld voor gemeenten, schoolbesturen en overige organisaties die hun huisvesting voor langer termijn goed op orde willen hebben.

Het rekenmodel geeft financieel-economisch inzicht in de huidige situatie en biedt uitzicht op het gebouwenbestand met de bijbehorende planning en kosten. Deze uitkomsten zijn te gebruiken bij het doorberekenen van verschillende scenario’s. Hiermee kom je in controle.

  • Door ‘harde’ cijfers zoals leerlingen-/kindprognoses, capaciteit, exploitatiegegevens en boekwaardes in te voeren maakt het model onder andere per object (bijv. schoolgebouw) inzichtelijk wat de investeringen, kostprijs per m2 en bezetting per gebouw zijn. Deze output wordt ineengezet in een planning voor de komende decennia.
  • Een model kan ook gebruikt worden om te bepalen hoe een bepaalde financiële doelstelling zoals een maximaal bedrag per m2 of per leerling/kind behaald kan worden.
  •  Het model wordt vaak gebruikt om een business case op te stellen voor een Integraal Huisvestingsplan of Strategisch Huisvestingsplan op te stellen.
  • Het model biedt ook de mogelijk om de financiële grondslag voor een doordecentralisatie te berekenen.

Model laat de kasstromen, voor een langere periode van de vastgoedportefeuille, goed in beeld zien!

Bij één van onze opdrachtgevers is het rekenmodel door een financieel expert geanalyseerd, waaruit is gebleken dat het een goed, betrouwbaar en verzorgd rekenmodel betaamt.

Meer informatie

Bezoek onze pagina voor meer informatie over het rekenmodel. Wilt u het rekenmodel met onze adviseur bespreken, neem contact op met Bert Kampman.