Adviesrol bij ontwikkeling nieuwbouw in opdracht van gemeente Rotterdam

Het Wolfert Dalton college en de VSO-afdeling van Mytylschool De Brug krijgen beide een nieuw schoolgebouw en een buitenruimte. En niet zomaar nieuw, maar ook groen en modern.

Het sterk verouderde schoolgebouw van het Wolfert Dalton maakt plaats voor twee duurzame nieuwe onderwijsgebouwen met sportvoorzieningen.

Voorlopig schetsontwerp

DP6 architectuurstudio heeft afgelopen week samen met Bureau B+B het voorlopig schetsontwerp gepresenteerd aan beide onderwijsteams. Het voorlopig schetsontwerp laat een zeer aantrekkelijke campus zien met twee schoolgebouwen met elk een eigen karakter, die samen in de groene omgeving één geheel vormen. De twee gebouwen bieden in het ontwerp ruimte voor doorzicht en intimiteit, voor ontmoeting en synergie en voor een diversiteit aan buitenruimten.

Huisvestingsadviseur

PentaRho vervult in dit project de rol als huisvestingsadviseur voor zowel het Wolfert Dalton college als voor Mytylschool De Brug. Het uiteindelijke doel is om adequate onderwijshuisvesting te hebben ontwikkeld waarin optimale ontwikkelkansen wordt geboden aan de Rotterdamse leerlingen.

Het bouwheerschap ligt voor dit project bij de gemeente Rotterdam. Stichting BOOR vervult de gebruikersrol.