Rekenmodel is maatwerk

Rekenmodel als leidraad voor het gesprek tussen gemeente en bestuurder op het gebied van huisvesting. Het rekenmodel is een middel ‘op maat’ en geen truc!

Integraal Huisvestingsplan

Met een goed doordacht huisvestingsplan hoopt Adrie Groot (bestuurder Blosse, Heerhugowaard) tijdens gesprekken met de gemeente op het vertrouwen. Adrie Groot wil namelijk als bestuurder de regie op het gebied van huisvesting volledig op zich nemen.

Door wet- en regelgeving ligt die regie nu bij de gemeente. Door een doordecentralisatieovereenkomst wordt de verantwoordelijkheid neergelegd bij de bestuurder. Als onderdeel van het Integraal Huisvestingplan (IHP) en om te komen tot goede gesprekken met de gemeente over de mogelijkheid van doordecentralisatie, is het financieel plan een cruciaal onderdeel van het geheel gebleken.

Regie in eigen handen

Adrie Groot vindt dat hij als bestuurder meer verantwoordelijkheid moet krijgen op het gebied van huisvesting. “Anders blijf je zo in de operationele fase. De filosofie op het onderwijs loopt door tot in de samenleving waar je onderdeel van bent. Daar waar kinderopvang en onderwijs voor is bedoeld;

Het faciliteren van leren en ontwikkelen van 0 tot 13 jaar of eigenlijk van 0 tot 100 jaar. Een leven lang leren!

Er wordt samengewerkt met de samenleving waarin de school/kinderopvang zich bevindt. Belangen van andere partijen hoeven geen struikelblok meer te vormen. En wie kan bij beslissingen betere keuzes maken in het belang van de leerlingen, de medewerkers, de omwonenden, de samenwerkingspartners t.a.v. huisvesting, financiën en onderwijs?”

Huisvesting

Voor Blosse is door Bert Kampman (PentaRho) een Integraal Huisvestingplan uitgewerkt dat met name inzicht heeft gegeven op de financieel-economische planning voor de lange termijn. PentaRho heeft een rekenmodel dat inzichtelijk maakt hoe de visie vanuit het IHP ook financieel/economisch verwezenlijkt kan worden. Risico’s en consequenties zijn direct in beeld. In de dialoog met de gemeente wordt het rekenmodel vanuit verschillende invalshoeken (kwaliteitseisen huisvesting, overdracht, etc.) aangepast om te komen tot een besluit. Daarbij heeft Blosse tevens een financieel systeem om de ontwikkelingen/investeringen jaarlijks te volgen en ziet direct waar de ruimte is om het financieel beheersbaar te houden. Het rekenmodel kan overigens ook gebruikt worden voor de verantwoording richting de gemeente.

Het rekenmodel biedt de mogelijkheid om te plannen en vervolgens relevante factoren van het complexe vraagstuk overzichtelijk te houden. Om zeker te zijn of het model goed in elkaar steekt, heeft Adrie Groot een toetsing laten plaatsvinden door een financieel expert. Deze concludeerde dat het het rekenmodel kwalitatief goed, betrouwbaar en overzichtelijk is.

Doordecentralisatie

Wanneer een gemeente en bestuurder komen tot een besluit van doordecentralisatie, is het bestuur verplicht om minimaal één keer per jaar een rapportage aan te leveren waarbij de geldstromen worden verantwoord aan de gemeente. Het rekenmodel wordt dan opnieuw ingezet om constant te toetsen hoe investeringen op de langere termijn uitpakken en of de investeringen binnen de randvoorwaarden en spelregels blijven.