Podcast: Aanpak regionaal lerarentekort

Wat doen basisscholen en hogescholen samen aan het oplossen van het lerarentekort? En werkt het? 

In deze podcast staat een unieke samenwerking centraal tussen verschillende besturen van basisscholen en hogescholen met één gezamenlijke ambitie: het regionale lerarentekort aanpakken.

Hoe ze dit doen? Door gezamenlijk talent te werven, intakegesprekken te voeren, de zij-instroom te coördineren, trainees te begeleiden en de vervangingspool bij ziekte te organiseren. Deze samenwerking heeft meerdere positieve gevolgen. Het breekt door bestaande muren van scholen, leidt tot meer leerkrachten en stuwt de kwaliteit van onderwijs omhoog. Maar zo’n samenwerking vraagt wel iets van alle betrokken partijen. En daar gaan we in deze podcast uitgebreid op in! Tjip spreekt met twee van de trekkers van dit initiatief: Christine de Heer van de Christelijke Hogeschool Ede en Fred Ruijling, projectleider van Regionaal Transfercentrum Gelderland-Utrecht. Deze podcast brengt TjipCast uit in co-creatie met Arbeidsmarktplatform PO.

Tjipcast 045 met Christine de Heer en Fred Ruijling
11 december 2019 TJIPCAST 0:47:28