Aanvraag subsidie regionale aanpak personeelstekort

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari t/m 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Het personeelstekort in het onderwijs is een groot en groeiend probleem, met flinke regionale verschillen. Met de subsidieregeling regionale aanpak personeelstekorten (RAP) blijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de subsidie regionale aanpak lerarentekort (RAL), waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Wat kan PentaRho voor u betekenen?

Onze adviseurs hebben als procesbegeleiders in zowel het PO als VO ervaring met subsidieaanvragen, het verbinden van meerdere partijen met verschillende belangen, het creëren van draagvlak en het opstellen van en uitvoering geven aan toekomstbestendige plannen. In het afgelopen jaar zijn wij ook betrokken geweest bij diverse regio’s in het kader van het lerarentekort.

Wij helpen u graag bij de subsidieaanvraag, procesbegeleiding en planontwikkeling. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs, Liza Jansen-Middag (VO)/Lizelot Zantboer (PO), of het secretariaat (055-538 66 90).