Collega aan het woord

Sinds september 2016 is Lizelot werkzaam bij PentaRho als adviseur. Zij houdt zich met name bezig met bestuurlijke- en personele vraagstukken, onderwijsvernieuwing en leerlingendaling.

Lizelot Zantboer

‘Januari; een vliegende start! Na het vieren van kerst, genietend van een aantal vrije dagen en met het in gaan van het nieuwe jaar, ga ik uitgerust en heerlijk weer aan de slag.

Voor de kerstvakantie zijn verschillende projecten nog afgerond. Hierdoor je zou denken dat ik nu, in januari, rustig kan starten. Niets is minder waar. Nieuwe opdrachten komen en voor diverse doorlopende projecten breken cruciale momenten aan. Als adviseur bij PentaRho ben ik altijd bezig.

Directies en bestuurders zijn volop in beweging met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Richting de formatie liggen uitdagingen om bepaalde zaken helder te hebben, zodat eventuele aanpassingen ingevoerd kunnen worden in het aankomende schooljaar. Een voorbeeld hiervan is de invoering van nieuw taakbeleid. Verschillende directies en schoolbesturen mag ik samen met mijn collega’s begeleiden en adviseren rondom dit proces.

Steeds weer nieuwe uitdagingen, daar geniet ik van!

Taakbeleid

Samen met de werkgroep van de school hebben we verschillende onderdelen van taakbeleid verkend In de aankomende bijeenkomsten krijgt het nieuwe model voor de school steeds verder vorm. De energie in de werkgroep groeit. Na een mooi verkennend proces begint er een eindproduct zichtbaar te worden. Het werken naar een taakbeleid dat past bij de wensen van de school. Voor mij als procesbegeleider blijft het bijzonder om te ervaren dat die energie ontstaat. Hier kijk ik enorm naar uit!’