Nieuwe teksten cao po 2019-2020 gereed

De teksten van de nieuwe cao voor primair onderwijs 2019-2020 zijn gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De PO-Raad en de vakbonden sloten op 11 december een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Na instemming van de achterbannen tekenden de sociale partners op 10 januari 2020 het definitieve cao-akkoord. In overleg met de vakbonden zijn nu de laatste details vastgelegd, waarmee de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst definitief is geworden (bron po-raad 2020 werkgeverszaken).

Klik hier voor de nieuwe tekst cao 2019-2020

PO-raad