Protocol basisonderwijs beschikbaar en protocol sbo/so bijgewerkt

Het protocol voor het volledig openstellen van de basisscholen is beschikbaar. Het protocol is gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat op 28 mei is gepubliceerd. Tevens is het protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs bijgewerkt.

Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen, zoals over de aanwezigheid van vaste vrijwilligers in de school.

Je vindt de protocollen hier. Op dezelfde website vind je tevens aangepaste posters met instructies rondom het protocol voor in de school.

PO-raad

Lesopafstand.nl