Feestelijke ondertekening bouwteamovereenkomst

Afgelopen week was het zo ver! Reformatorische Schoolvereniging Rijssen – de vereniging waar basisschool In den Climtuin onderdeel van uitmaakt – en Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V. tekenden de bouwteamovereenkomst. Hiermee komt het nieuwbouwproces in een nieuwe fase terecht.

Het huidige schoolgebouw aan de Casparus B.J. Landweerlaan 3 in Rijssen is verouderd en maakt plaats voor vervangende nieuwbouw. Gemeente Rijssen-Holten heeft een bedrag beschikbaar gesteld om een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw te realiseren. Om leerlingen en docenten een fijne en goede plek te kunnen bieden om te leren en te werken, is een comfortabel gebouw met een gezond binnenklimaat van groot belang. Het luchtklimaat voldoet straks aan de hoogste normen van het ‘Frisse Scholen concept’. De nieuwe school wordt zeer energiezuinig en zal worden gebouwd op basis van het ‘all-electric’ principe. De nieuwbouw is van binnen zichtbaar anders dan het bestaande gebouw, hierdoor is het gebouw straks geschikt voor hedendaags basisonderwijs. In het gebouw worden ook Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje en het bestuursbureau van de schoolvereniging gehuisvest.

Nu Bouwbedrijf Wessels is toegevoegd aan het team, worden de plannen verder uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is inmiddels aangevraagd. Het voornemen is om de bouwwerkzaamheden na de zomervakantie van start te laten gaan. Voordat het zover is, zal eerst het bestaande gebouw worden gesloopt. Naar verwachting kan het prachtige gebouw na de zomervakantie van 2022 in gebruik worden genomen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maakt de school gebruik van tijdelijke huisvesting in het voormalige schoolgebouw van De Salto aan de Keizersdijk in Rijssen.

PentaRho begeleidt In den Climtuin bij het gehele proces, vanaf de definitie- & ontwerpfase tot en met de nazorgfase na oplevering van de nieuwbouw. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Arcom uit Veenendaal.