Financiering - alternatieve financiering vastgoed

Alternatieve financiering
van maatschappelijk vastgoed

Heeft u te maken met verouderde gebouwen, maar mist u het geld om te investeren? Alternatieve financiering van vastgoed is een manier om uw ambities toch waar te maken. Uw project wordt haalbaar met ‘Huren als een Eigenaar’ zonder dat u hoeft te investeren.

U kunt namelijk ‘bouwen zonder geld’ en de beschikbare middelen gebruiken voor onderwijs. Bouwen zonder geld? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch kan het. We kijken op een andere manier naar financiering en rekenen anders dan gebruikelijk, namelijk op basis van huren in plaats van eigendom.

Nieuwbouw en renovaties zijn weer binnen bereik

Wij werken volgens een uniek huurconcept voor het onderwijsveld. Dit bijzondere concept is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Maatschappelijk Vastgoed. In vergelijking met particuliere investeerders (aannemers, projectontwikkelaars) betaalt u als gemeente of schoolbestuur bij ‘bouwen zonder geld’ géén toeslag op de huur of de rente. Stichting Maatschappelijk Vastgoed is in staat om langjarige leningen tegen dezelfde of lagere tarieven dan de overheid af te sluiten. Het model is volledig transparant en staat in de markt ook wel bekend als ‘Huren als een Eigenaar’.

Meer budget voor onderwijs

Een belangrijk verschil met het reguliere financieringsmodel is dat het vastgoed niet meer op de balans staat bij de gemeente of het schoolbestuur. Gedurende de gehele looptijd houdt u vrijwel constante lasten die passen binnen het bekostigingsstelsel. Ook zijn uw aanvangslasten lager en kunt u investeren in duurzaamheid, omdat u stuurt op jaarlasten in plaats van op het investeringsniveau. Kortom: u houdt meer geld over voor onderwijs! Voor wie nog niet precies weet wat ‘Huren als een Eigenaar’ inhoudt, staat er nu een heldere video online waarin schoolbestuurders en gemeenten vertellen over hun ervaringen.

Ministerie, PO-raad, VO-raad en VNG zijn enthousiast

Het model voor scholenbouw is beproefd in de praktijk. We hebben verschillende projecten succesvol afgerond, binnen de begroting en met een positieve exploitatie. Steeds meer gemeenten en schoolbesturen zijn geïnteresseerd in alternatieve financiering van het vastgoed nu zowel het Ministerie van onderwijs, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de PO-raad, VO-raad, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten als de BNG Bank positief zijn over ‘huren als eigenaar’ ofwel ‘bouwen zonder geld’.

Bent u geïnteresseerd in dit in de praktijk bewezen concept? Wij maken graag een afspraak voor een inhoudelijke toelichting. Ook organiseren wij met veel genoegen een excursie naar één van de gerealiseerde of lopende projecten, zodat u kunt spreken met de opdrachtgever en gebruiker(s). Ook maken wij vrijblijvend een indicatieve doorrekening van uw casus.