Financiering - vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer begint met inzicht

Effectief vastgoedbeheer begint met inzicht in prestaties. Om goed te kunnen sturen op uw vastgoed, is het belangrijk voor u als gemeente of schoolbestuur om uw vastgoedportefeuille optimaal in beeld te hebben. Zijn de kosten en opbrengsten nog in balans? Hoe zijn de bezettingsprognoses voor de komende jaren? Welke panden zijn van strategische waarde en welke niet?

De vastgoedadviseurs van PentaRho helpen u alle benodigde sturingsinformatie boven tafel te krijgen. Zodat u onderbouwde keuzes voor de toekomst kunt maken.

Vaak kunt u kosten besparen

Efficiënt en effectief vastgoedbeheer begint met inzicht in de resultaten van uw vastgoed. Ook van belang zijn gegevens voor benchmark: hoe verhouden de exploitatiekosten van verschillende gebouwen zich tot elkaar en tot de landelijke gemiddelden? Dit leidt vaak tot verrassende inzichten. Kostenbesparingen zijn vrijwel altijd mogelijk.

Rekenmodel voor vastgoedbeheer

PentaRho heeft een instrument ontwikkeld voor analyse van maatschappelijk vastgoed. Dit model voor vastgoedbeheer geeft u inzicht in de prestaties van uw vastgoedportefeuille.

Het model biedt de mogelijkheid om de strategische plannen/investeringen te integreren met de lopende exploitatie zodat u een totaalbeeld krijgt: total cost of ownership.

Tevens is het mogelijk de plannen en exploitatie te optimaliseren/scenario’s te maken waarin u bijvoorbeeld gelijkmatig investeert om binnen een bepaalde financiële bandbreedte te blijven. Of duurzaamheidsinvesteringen te plegen en exploitatievoordelen daarbij te integreren.

Bij het optimaliseren c.q. scenario’s geeft het model voor de lange termijn per jaar aan hoe de prestaties van het vastgoed worden verbeterd. Daarmee bent u in staat om meerjarig te plannen. Het is vervolgens raadzaam om één keer per jaar de ontwikkelingen van uitvoering van de plannen te actualiseren in het model. Daarmee houdt u koers….

Doel van het model:

 • Prestaties per pand in beeld zowel nu als naar de toekomst ten aanzien van:
  • Benutting/dekkingsgraad gebouw
  • Kostendekkendheid (op diverse onderdelen bijv. onderhoud)
  • Duurzaamheid/terugverdiend tijd
 • Benchmarken hoe een pand presteert ten opzichte van elkaar, normatief of landelijk
 • Planning investeringen en de effecten op de exploitatie en geldstromen: total cost of ownership en maken business case
 • Planning gebruik schoolgebouwen vanuit (leerling)prognose: verschuivingen, optimalisatie en dergelijke
 • Vergelijking op kostprijs en begrote/normatieve vergoedingen per vierkante meter en/of leerling

Op basis van het bovenstaande een analyse en vastgoed-/huisvestingsadvies kunnen opstellen voor het CvB/ARC en/of de raad van toezicht.

Vastgoedmanagement op maat

Met een goede analyse van uw vastgoed heeft u de troef in handen voor gefundeerd strategisch vastgoedbeleid. Wij ondersteunen u graag bij het voorbereiden en opstellen van vastgoedbeheer. Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wij kunnen ook op interim-basis uw vastgoed managen.

Neem gerust eens contact op met een van onze adviseurs.