Organisatie - personele vraagstukken

Samenwerking en
regionale transfercentra

Als schoolbestuur heeft u een grote verantwoordelijkheid op het gebied van personeel, onder andere door nieuwe wet- en regelgeving. Er verandert veel op de arbeidsmarkt en bovendien hebben veel regio’s te maken met krimp. Hoe vult u in deze tijden goed werkgeverschap in? En hoe zorgt u voor behoud van kwaliteit en werkgelegenheid?

PentaRho is uw sparringpartner op het terrein van personeelsbeleid in de breedste zin van het woord. Denk daarbij aan:

  • duurzame inzetbaarheid
  • opzetten van regionale transfercentra
  • behoud werkgelegenheid, reorganisatie en sluiten sociaal plan
  • invoering cao en gevolgen Wwz
  • personele consequenties bij andere schooltijden
  • taakbeleid
  • berekeningswijze uren (zie ook formatieplanner-po.nl)

Bestuurlijke samenwerking

Een aantal ontwikkelingen – zoals leerlingendaling, de Wet werk en zekerheid, maar ook flexibele inzet van expertise bij passend onderwijs – noodzaakt schoolbesturen samen te gaan werken, soms ook op het gebied van personeelsaangelegenheden.

Is samenwerking met andere schoolbesturen voor uw organisatie een oplossing? We wisselen graag vrijblijvend met u van gedachten over deze vraag. U gaat in gesprek met ervaren adviseurs die de afgelopen jaren meerdere processen van bestuurlijke samenwerking hebben begeleid. Neem contact op.

Regionale Transfercentra voor behoud werkgelegenheid

In Nederland zijn inmiddels 10 Regionale Transfercentra (RTC) actief. In een RTC werken schoolbesturen in het primair onderwijs samen om werkgelegenheid te creëren en te behouden. De Regionale Transfercentra maken gebruik van de kennis en ervaring van PentaRho op het gebied van bestuurlijke samenwerking en werkgelegenheid, mobiliteitsbeleid en het opzetten van een gezamenlijke vervangingspool. Meer informatie over de RTC’s is te vinden op www.sectorplanpo.nl/regionale-transfercentra.